Tobulins gyvūnų globos įstatymą 8

2009 lapkričio 23d.

Neseni įvykiai, kai nuo tilto Kauno rajone buvo numestas šuo Pipiras, sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Jie atskleidė ne tik gyvūnų beteisiškumą, bet ir Gyvūnų globos įstatymo spragas.

Šunį žiauriai nugalabijęs S.Beniukas atsipirko švelnia bausme – 8 mėn. kalėjimo, bet tai pirmas atvejis, kai už grotų patupdytas gyvūno kankintojas.

Todėl Seimo narė Dangutė Mikutienė parlamento posėdžių sekretoriate užregistravo Žiauraus elgesio su gyvūnais straipsnio pataisą. Seimo narės nuomone, Europos Sąjungos šalyse galioja griežtos bausmės už netinkamą elgesį su gyvūnais, o mūsų šalyje bausmės yra per švelnios. Žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai tiriami vangiai, kaltieji ne visada nustatomi.

Už žiaurų elgesį su gyvūnais Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse šiuo metu yra numatyti viešieji darbai, baudos, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Už blogą gyvūno priežiūrą, jei jis dėl to žūva, suserga ar būna suluošintas, gali būti skiriamos ir administracinės nuobaudos – nuo įspėjimo iki 200 litų; už pasikartojančius nusižengimus – 1000-2000 Lt baudos ir gyvūno konfiskavimas.

Galiojantis LR Gyvūnų globos įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227203

Aurelijos Staskevičienės nuotr.

(straipsnio reitingas +14)

Skaitykite komentarus 8


reklama